پرش لینک ها

در کنار هم برای فتح قله‌های پیروزی

اعتقاد ما بر این است که تعلیم کارشناسان جهت کسب مهارت و الزامات حرفه‌ای موثرترین راه در مدیریت منابع انسانی یک سازمان است و دشوارترین مرحله آن ایجاد تعهد فردی نسبت به رعایت مسئولانه مفاد قرارداد کاری است. تعهد به اهداف عالی سازمان، احترام به سلسله مراتب کاری، مستندسازی حداکثری کلیه فعالیت‌ها، رعایت صداقت و امانت، تعصب و تعهد به پیشرفت و توسعه سازمان، احترام به شخصیت و شان انسانی کلیه همکاران، ارائه انتقادات و پیشنهادات اصلاحی، اجزاء ضروری یک همکاری موفق و رو به جلو است.

تشویق مالی

پاداش مالی تعلق گرفته از طرف شرکت سبدگردان اطلس وابسته به عملکرد کارکنان است. در ارزیابی‌ فصلی که توسط شرکت صورت می‌گیرد، پاداش بر اساس نتایج عملکرد همکاران تعلق می‌گیرد. در شرایطی براساس به فعالیت شرکت و شغل افراد، ممکن است مشوق‌های مالی مرتبط با عملکرد گروهی باشد.

آموزش و توسعه همکاران

سرمایه‌گذاری بر روی منابع انسانی نباید به عنوان هزینه نگاه کرد. برنامه‌های آموزشی و رشد هم‌جهت با اهداف استراتژیک و برنامه‌های کلان سازمان تعریف می‌گردد.

رشد حرفه‌ای همکاران

یکی از اصول اساسی ما در اطلس، پیشرفت و رشد حرفه ای کارکنان است. در اینجا ما برای افراد توانمند که برنامه‌های توسعه شخصی خود را از طریق شرکت و یا به صورت فردی پیگیری می‌کنند یا افراد تاثیرگذار در واحد که ارزش افزوده برای سازمان ایجاد می‌کنند، یا افرادی که مسئولیت پذیر هستند و تمایل به رشد فعالیت‌های خود دارند، شرایط غنی را ایجاد خواهیم نمود. غنی سازی و توسعه شغلی از طریق ایجاد تنوع در وظایف، گردش شغلی و تعریف مسیر ارتقا (بر اساس مدل حقوق و دستمزد سازمان) اتفاق می‌افتد.

تشویق غیر مالی

بخشی از تشویق‌های غیرمالی شرکت به صورت تقدیر و تجلیل از کارکنان پرتلاش و افتخار آفرینان با حضور مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره و یا اطلاع رسانی در درگاه‌های ارتباطی شرکت است.

یکی از اصول اساسی ما در اطلس، پیشرفت و رشد حرفه ای کارکنان است. در اینجا ما برای افراد توانمند که برنامه‌های توسعه شخصی خود را از طریق شرکت و یا به صورت فردی پیگیری می‌کنند یا افراد تاثیرگذار در واحد که ارزش افزوده برای سازمان ایجاد می‌کنند، یا افرادی که مسئولیت پذیر هستند و تمایل به رشد فعالیت‌های خود دارند، شرایط غنی را ایجاد خواهیم نمود. غنی سازی و توسعه شغلی از طریق ایجاد تنوع در وظایف، گردش شغلی و تعریف مسیر ارتقا (بر اساس مدل حقوق و دستمزد سازمان) اتفاق می‌افتد.

✔ لطفا اطلاعات زیر را تکمیل کرده و رزومه خود را در پیوست قرار دهید