پرش لینک ها

7 گام قبل از شروع معامله‌گری

قبل از شروع هرگونه معامله‌ای لازم است این فرایندهایی که در قسمت آتی ذکر می‌شود همچون یک چک لیست روبه‌روی هر معامله گر قرار گیرد تا بتواند معاملاتش را با حداقل خطا پیش ببرد. این سناریو ذکر شده مناسب‌ترین سناریو برای هر معامله‌گری است که می‌خواهد تصمیماتی عینی و مطابق بر تحلیل گیرد.

ترفند 1 : قانون 5 ثانیه

قبل از اینکه در معامله‌يِ بعدي دکمه ورود را فشار دهید، چند ثانیه مکث کنید واز خودتان بپرسید آیا واقعا می‌خواهید این کار را انجام دهید؟ انگشتتان را از روي ماوس بردارید، یک قدم به عقب بروید و کُل چارت قیمت را نگاه کنید. اینکار باعث میشود اندکی هیجان ناشی از معامله کنترل شده و بر اساس منطق تصمیم‌گیری کنید.

ترفند 2 : یک کندل بیشتر صبر کنید

این ترفند چیزي است که تحول بزرگی را در زندگی بسیاري از معامله گران بوجود آورده است. بسیاري از اشتباهات معامله‌گري را می‌توان به ورود زود هنگام به پوزیشنی که هنوز همه معیارهاي ورود را نداشته است نسبت داد. اگرقبل از تصمیم به انجام معامله فقط یک کندل بیشتر صبر کنید این کار عملکرد معامله‌گري شما را بسیار تحت تاثیر خود قرار می‌دهد زیرا که وارد بسیاري از پوزیشن‌ها نخواهید شد. اگر شروع به انجام این تمرین کنید آن وقت خواهید دید که فهمیدن اینکه احساسات چگونه معامله گري شما را تحت تاثیرقرار می دادند آنقدر‌ها هم سخت نیست.

ترفند 3 : تصمیم‌گیري کندل به کندل

تصمیم به ورود در معامله درزمانی که هنوز کندل تایم فریمی که در آن هستید بسته نشده اغلب اوقات، البته نه همیشه، علت اشتباهات احساسی وتکانه‌ايِ معامله‌گري است. بخصوص در مورد معامله‌گران مبتدي می‌توان گفت عدم ورود به معامله درمیانه کندل در عملکرد معامله‌گري ایشان تاثیر بزرگی می‌تواند داشته باشد. شاید خیلی‌ها چنین اعتقادي نداشته باشند ولی به شما قول می‌دهم که اگر این ترفند را امتحان کنید و و با ورود در میانه‌يِ کندل مقایسه کنید تفاوت این دو روش را بخوبی احساس خواهید کرد. درست مانند ترفند قبلی ، همین که شروع کنید از این مفهوم استفاده کنید ، متوجه خواهید شد که اغلب اوقات قربانی تصمیمات معامله‌گري تکانه‌اي خود بوده‌اید بخصوص در زمان‌هایی که تمام روز را به مانیتور و چارت قیمت چشم دوخته بودید.

ترفند 4 : از چک لیست کتبی استفاده کنید.

این مورد بسیار مهم است. همه‌يِ معیارهاي ورود خود را بنویسید و لیست آنها را جلوي خود قرار دهید. معمولاً اگر قوانین را بتوانید جلوي خود ببینید کمتر علاقه دارید که آنها را زیرپا بگذارید. همچنین اگر در روند معاملات نحوه رفتار قیمت مطابق با تحلیل پیش نرفت یکی از راه‌های کنترل هیجان بستن معامله، نگاه کردن به همین لیست است که تا چه اندازه تحلیل زیر سوال رفته است و اگر پاسخ مثبت بود معامله‌گر میواند به دور از هرگونه هیجان معامله خود را ببندد.

ترفند 5 : معامله‌گري و رسم نمودار را جداگانه انجام دهید.

معامله‌گرانی که فقط از یک پلتفرم هم براي تحلیل نمودار قیمت و هم براي اجراي معاملات و اُردرگذاري استفاده می‌کنند (به خاطر اینکه هم خطوط اجراي معامله و ورود را و هم خطوط رسم شدن جهت تحلیل را یکجا با هم می‌بینند) بیشتر مستعد انجام اشتباهات معامله‌گري احساسی هستند .پیشنهاد می‌شود که برای انجام معاملات و همچنین تحلیل از دو پلتفرم جداگانه استفاده کنید.

ترفند 6 : براي سناریوهاي خرید و فروش پلن معاملاتی داشته باشید.

زمانی که پلن معاملاتی خود را می‌نویسید، همیشه یک پلن براي سناریوهاي هم خرید و هم فروش داشته باشید. حتی اگربازار خیلی هم گاوي (صعودي) بنظر می‌رسید از خودتان بپرسید که چه اتفاقی باید بیافتد که بتوانم پوزیشن فروش بگیرم، قیمت باید کجا باشد؟ این رویکرد به شما کمک می کند تا با ذهن باز و منعطف در بازار حضور داشته باشید. اگرتمرکز زیادي روي یک سمت بازار داشته باشید، آن وقت همیشه درذهنتان زمزمه می‌کنید که یک معامله جدید باید باز کنید و برمبناي نظر یک طرفه‌تان اقدام کنید که این ضربه زننده است.

ترفند 7: از نظرات سایرین صرف نظر کنید.

بعنوان یک معامله‌گر باید مسئولیت تمامی اعمالتان را برعهده بگیرید. شما نیاز به یک رویکرد منسجم و اعتماد به روش‌ها و توانایی‌هایتان دارید. در قبال قوانین و رویکردهایتان کاملاً شفاف باشید. باید ازگوش کردن به نظرات افراد دیگر اجتناب کنید. زیرا منجربه تعصب تایید میشود و باعث معامله‌گریی بدون اعتماد به نفس و با اعتقاد متزلزل می‌گردد.

پیام بگذارید