پرش لینک ها

صندوق‌های سرمایه گذاری

یکی از راهکار‌های سرمایه‌گذاری غیر مستقیم، خرید واحد‌های سرمایه‌گذاری است. مطلوبیت این نوع سرمایه‌گذاری ازآنجایی ناشی می‌شود که سرمایه‌گذار الزامی ندارد که حداقل مشخصی از سرمایه گذاری داشته باشد و همچنین می‌تواند با معامله واحد‌های آن در بازار دارایی خود را می‌تواند در زمان بازار نقد کند. در کنار آن به مدد حضور تحلیل‌گران و معامله‌گران حرفه‌ای بازار سرمایه در تیم مدیریت سرمایه گذاری هر یک از صندوق‌های سرمایه گذاری، ریسک و بازده به نحو مطلوبی کنترل شده و مدیریت دارایی به گونه‌ای حرفه‌ای انجام می‌شود.

سرمایه گذاری در صندوق‌ها نیاز به صرف زمان و دانش تخصصی ندارد و همه افراد جامعه می‌توانند به راحتی در صندوق‌ها سپرده‌گذاری کنند همچنین به علت صرفه جویی ناشی از مقیاس، سرانه هزینه مربوط به هر سرمایه‌گذار کاهش پیدا می‌کند.

صندوق بازارگردانی پویا اطلس

اين صندوق با دریافت مجوز تأسیس و فعالیت از سازمان، از مصادیق صندوق‌های سرمایه‌گذاری موضوع بند 20 ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار و بند هـ ماده 1 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید محسوب ‌شده و مطابق مفاد اساسنامه و مقررات مربوطه اداره مي‌شود.

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و خرید و فروش اوراق بهادار در چارچوب تعهدات بازارگردانی آن اوراق مطابق با امیدنامه و کسب منافع از این محل می‌باشد. با توجه به پذیرش ریسک قابل قبول، تلاش مي‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد.

موضوع فعاليت «صندوق بازارگردانی پویا اطلس»، بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه و سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار پذیرفته‌­شده در بورس تهران یا فرابورس ایران، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی­‌های سپردۀ بانکی در راستای انجام فعالیت بازارگردانی است.

صندوق جسورانه بامداد یکم اطلس

هدف از تشکیل صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه بامداد یکم اطلس جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی و تزریق آن در شرکت‌های در شرف تاسیس، تحقیق و توسعه و یا نوپای دارای پتانسیل رشد زیاد و سریع، با هدف کسب بیشترین بازدهی اقتصادی ممکن در برابر پذیرش ریسک است.

رشد اقتصادی، توسعه کارآفرینی، ایجاد اشتغال و توسعه فناوری را می‌توان از جمله مزایای جانبی این صندوق‌ها نام برد. در راستای اهداف یاد شده، صندوق منابع مالی را جمع‌آوری نموده و اوراق مالکیت اشخاص حقوقی با موضوع فعالیت در زمینه‌هایی از جمله طرح‌های تحقیق و توسعه، پروژه‌های فکری و نوآورانه، اختراعات و علائم تجاری به منظور بهره‌برداری رساندن و تجاری سازی دارایی‌های یاد شده از طریق تملک خرد یا مدیریتی، سرمایه‌گذاری می‌نماید.

صندوق جسورانه بامداد یکم اطلس در شرکت‌های در حوزه‌ی پتروشیمی، معدن، تجهیزات اکتشاف و فناوری‌های نوین سرمایه‌گذاری می‌کند.