پرش لینک ها

رسالت اطلس

شرکت سبدگردان اطلس ارائه دهنده خدمات سبدگردانی و مشاوره سرمایه‌گذاری منطبق با نياز‌هاي روز با استفاده از ابزارهاي پيشرفته و نوين و اتکاء به سرمايه انساني متخصص با بهترين شرايط مي‌باشد. ما به موفقيت خود باور داريم زيرا کوشش مي‌کنيم که برترين سبدگردان در پاسداری از منافع مشتري، متمايز ترین در ارائه خدمات سبدگردانی ، سودآورترين در سرمايه‌گذاري، وظيفه شناس‌ترين در قبال جامعه و پايبند به قوانین سازمان بورس و اوراق بهادار باشيم. ما با کار گروهي تلاش مي کنيم سرمایه‌گذاران رضايتمندي از انتخاب بهترين فرصت سرمايه گذاري را داشته باشند و ذی‌نفعان و کارکنان ما خوشنود از چشم‌انداز تداوم موفقيت ما باشند.