پرش لینک ها

راهکار مدیریت سرمایه در گردش

اساساً نرخ سود سپرده بانکی سالانه با تصویب نرخ بهره توسط دولت تعیین می‌شود و نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌ کوتاه مدت عادی، به صورت ماه‌شمار حساب می‌شود و در پایان هر ماه به حساب شما افزوده خواهد شد. و هم‌اکنون نرخی برابر با 10% دارد و بر روی کمینه مبلغ پولی است که در طول یک ماه در حساب قرار دارد.

در راهکار مدیریت سرمایه در گردش، سپرده گذار به ازای هر روز از سرمایه‌گذاری نرخ___ سالیانه به صورت روز شمار دریافت کرده و می‌تواند هر زمان که احتیاج به وجه سپرده‌گذاری داشت، در مدت __ روز، وجه سپرده گذاری شده به همراه سودش دریافت کند.

یکی دیگر از مزایای این طرح نسبت به سپرده بلند مدت بانکی این است که اگر چه نرخ‌های سپرده‌گذاری در حساب‌های بلندمدت به صورت روز شمار است اما اگر قبل از سررسید به هر دلیلی مبلغی برداشت شوند هیچ سودی به آن تعلق نمی‌گیرد و یا نرخ شکست بر روی آن اعمال می‌شود این درحالی است که در راهکار مدیریت سرمایه‌ در گردش اطلس هیچ نرخ شکستی بر روی سود تعیین شده اعمال نمی‌شود .