پرش لینک ها

راهبران اطلس

دکتر رضا راعی

دکتر رضا راعی

رئیس هیئت مدیره
دکتر حمید بنائیان

دکتر حمید بنائیان

نایب رئیس هیئت مدیره

   سابقه تحصیلی

 • دکتری مدیریت مالی

 سابقه  حرفه‌ای

 • مدیرعامل بانک تجارت
 • معاون ارزی بانک مرکزی
 • استاد تمام دانشگاه تهران
دکتر محسن عبدالهی

دکتر محسن عبدالهی

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

   

سابقه تحصیلی

 • دکتری مدیریت مالی 

  سابقه حرفه‌ای

 • عضو هیأت مدیره بورس کالای ایران
 • مدیرعامل کارگزاری ایساتیس پویا
 • عضو موظف هیأت مدیره کارگزاری بانک کشاورزی

   سابقه تحصیلی

 • دکتری مدیریت مالی 

  سابقه حرفه‌ای

 • مدیرعامل شرکت IT بانک کشاورزی
 • مدیرعامل شرکت IT بانک پارسیان
 • عضو هیأت عامل بانک آینده