پرش لینک ها

تحلیل بنیادی شرکت كاشی و سراميک حافظ‌ – كحافظ

شرکت كاشی و سراميک حافظ‌ (سهامي عام) در فروردين ماه 1355 به صورت شركت با مسئوليت محدود تأسيس و طي شماره 24625 مورخ 17/07/1355 در اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي تهران به ثبت رسيده است.  همچنین این شرکت در تاريخ 22/05/1364 به اداره ثبت شركت هاي شيراز انتقال یافت و در تاريخ 14/04/1366 از شركت با مسئوليت محدود به سهامي خاص و در تاريخ 09/04/1373 به سهامي عام تبديل و در تاريخ 28/12/1373در بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته شد و در آذر ماه 1378 سهام آن مورد معامله قرار گرفت. محل كارخانه در 25 كيلومتري شهر شيراز(شهرستان زرقان) واقع شده است. 

ماهيت كسب و كار و صنعت شرکت كاشی و سراميک حافظ‌

شرکت كاشی و سراميک حافظ‌ در زمينه توليد انواع كاشی و سراميک فعاليت مي نمايد كه در سازمان بورس و اوراق بهادار در گروه كاشي و سراميك طبقه بندي شده است، اين شركت با سابقه حدود 45 سال يكي از برندهاي قديمي و معتبر صنعت كاشي و سراميك مي باشد و با تكيه بر كارشناسان خبره، نام تجاري برتر، سبد نسبتا كامل محصولات، توانايي توليد محصول با كيفيت برتر، سابقه صادراتي از شركت هاي معتبر اين صنعت در ايران است. 

لذا در اين راستا شركت جهت حفظ و ارتقاي جايگاه رقابتي خود تنوع توليد در طرحها و ابعاد مختلف و توليد كاشي لعابدار، لعابدار نانو پوليش با نوآوري هاي جديد را به دليل تقاضاي بيشتر بازار در دستور كار خود قرار داده است. 

فعاليت اصلي شرکت كاشی و سراميک حافظ‌

 طبق ماده ٢ اساسنامه شركت فعاليت اصلي شركت شامل احداث و خريد، نصب و راه اندازي و بهره برداري كارخانجات ساخت انواع کاشی و سرامیک، وسايل بهداشتي و چيني و صنايع جانبي و وابسته به آن و بطور كلي هر نوع تأسيسات و تجهيزات و واحدهايی كه مربوط به توليدات موضوع شركت مي باشد.  

بهره برداری و ظرفيت های شرکت كاشی و سراميک حافظ‌

براساس فعاليت شركت و با توجه به نوسازي و به­سازي خطوط توليد جهت دست يابي به توليد انبوه و پروانه بهره برداري به شماره 108158526 مورخ ٢٨/١٢/١٣٨٩ ظرفيت توليدي شرکت كاشی و سراميک حافظ‌ بشرح زير از سوي وزارت صنعت و معدن و تجارت صادر گرديده است.

افزایش سرمایه شرکت كاشی و سراميک حافظ‌

لازم به ذكر است براساس مجوز مورخ ٢٨/٠٤/١٤٠٠سازمان بورس واوراق بهادار و موافقت مجمع عمومي فوق العاده مورخ ١٦/٠٥/١٤٠٠، افزايش سرمايه از محل مطالبات وآورده نقدي از طريق صدور سهام جديد از مبلغ 1,468,924,000,000 ریال به مبلغ 5,141,234,000,000 ریال ، منقسم به 5,141,234,000  سهم 1000 ریالی به میزان 250% سرمایه فعلی در تاریخ 23/01/1401 به ثبت رسیده است.

سهامداران شرکت كاشی و سراميک حافظ‌ 

پروژه های در حال ساخت شرکت كاشی و سراميک حافظ‌

پروژه توليد كاشي پرسلاني سايز بزرگ (اسلب) از سال 1398 آغاز گرديده است، به دليل تغييرات شديد نرخ ارز، تحريم ها و محدوديت هاي تامين ارز، و تاثيرات ناشي از بيماري كويد ١٩(كرونا) بهره برداري از پروژه ومخارج برآوردي آن مغاير هزينه كرد بيش از پيش بيني هاي اوليه بوده است. فاز اول از پروژه در سال منتهي به 29/12/1400 به بهره برداري رسيده است. و فاز دوم در تاريخ گزارش در مرحله توليد اوليه مي باشد. 

لازم به توضيح است كه با توجه تغيير ظرفيت هاي فروش با راه اندازي خطوط توسعه و دريافت پروانه بهره برداري جديد علاوه برمعافيت هاي حاصل از صادرات معافيت  5 واحد كاهش نرخ ماليات موضوع تبصره 7 ماده 105 و معافيت شركتهاي بورسي، طبق ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم درآمد ابرازي ناشي از خطوط توسعه از تاريخ شروع بهره برداري به مدت 5 سال (با توجه به موقعيت مكاني كارخانه شرکت كاشی و سراميک حافظ‌) با نرخ صفر مشمول ماليات خواهد بود. برآورد فروش دو خط توسعه در سال مالي 1401 بالغ بر  6,028,585 ميليون ريال مي باشد.

جهت شرح بیشتر جدول زیر تهیه گردیده است. 

مهم ترین منابع و ریسک های شرکت كاشی و سراميک حافظ‌

در رابطه با افزايش نرخ ارز و افزايش قيمت مواد اوليه و تجهيزات ، شركت با چالش افزايش بهاي تمام شده محصولات روبرو بوده است كه با برنامه ريزي هاي صورت گرفته سعي شده چالش مذكور كنترل شود. باتوجه به اظهارات شرکت كاشی و سراميک حافظ‌ بخشي از مواد اوليه ، خريد از منابع خارجي است و با توجه به افزايش تعرفه گمركي واردات مربوط به بخشي از مواد اوليه مصرفي در صنعت كاشي و سراميك و افزايش نرخ ارز ، شركت سعي در جايگزيني اقلام مورد نياز از طريق بازار داخلي و يا ساخت آن از طريق واحدهاي توليدي داخلي را در دستور كار تامين خودقرار داده است . همچنين با توجه به موضوع فوق ، شركت با كنترل فرآيندهاي خود تلاش نموده است تابتواند وضعيت مصارف خود را بهبود بخشد.

شركت در راستاي استفاده از مزيت مرتبط با منابع مالي و غيرمالي همواره به نحوي اقدام نموده تا حداكثراستفاده از مزيت مذكور را براي شركت فراهم نمايد . مديريت شركت همواره استراتژي هايي به كار گرفته است تا بتواند ضمن كاهش هزينه هاي مالي مرتبط ، تداوم فعاليت بلندمدت را با تامين كنندگان حفظ نمايد.

نظر به اجراي پروژه توسعه خطوط توليدي و حمايت هاي سهامدار اصلي و به جهت اصلاح ساختار مالي شرکت كاشی و سراميک حافظ‌، شركت اقدام به افزايش سرمايه از محل مطالبات وآوردي نقدي به ميزان 250%سرمايه قبل را مورخ 23/01/1401 به ثبت رسانده است.

جريان هاي نقدي و نقدينگي شركت عمدتاً ناشي از كسب وكار و فعاليت عملياتي شركت، كاهش دوره وصول مطالبات و در صورت نياز اخذ تسهيلات بانكي بوده كه تغييرات صورت گرفته نسبت به دوره قبل نيز عمدتاً ناشي از فعاليت هاي عادي شركت است.

چشم انداز های شرکت كاشی و سراميک حافظ‌

سود و زیان شرکت کاشی و سرامیک حافظ

میزان سود و زیان انباشته در سال 1400 نسبت به سال قبلش از  79,672 به  1,749,863 رسیده که به معنای افزایش 2096 درصدی آن میباشد و این افزایش ناشی از افزایش 162 درصدی سود خالص شرکت كاشی و سراميک حافظ‌ در سال 1400 میباشد.

همچنین باتوجه به مطالعات صورت گرفته و نمودار زیر نسبت های حاشیه سود در سال 1400 همگی به طور محسوس افزایش داشته اند.

تولید وفروش شرکت كاشی و سراميک حافظ‌

باتوجه به مطالعات صورت گرفته و نمودار های زیر میزان تولید و فروش شرکت كاشی و سراميک حافظ‌ تقریبا در یک روند صعودی قرار داشته ؛ همچنین باید اشاره نمود که بالاترین فروش در تیرماه 1401 رخ داده و بیشترین مقدار تولید نیز مربوط به ماه مهر سال1401 میباشد که احتمالا بدلیل افزایش نرخ فروش محصولات در این ماه میباشد.

محصول استراتژیک شرکت كاشی و سراميک حافظ‌

باتوجه به بررسی های انجام شده بر روی مقدار خرید و فروش محصولات، از بین سه محصول اصلی شرکت كاشی و سراميک حافظ‌ که شامل کاشی پرسلانی، کاشی دیوار و کاشی کف میباشد، محصول کاشی پرسلانی دارای در صدر قرار گرفته است که به معنای استراتژیک بودن این محصول در شرکت است.  

بدلیل اهمیت محصولات کاشی پرسلانی در شرکت كاشی و سراميک حافظ‌ ، میزان تولید و فروش ماهانه این محصول را از ماه 11 سال 1400 تا کنون بررسی نموده ایم.

پیام بگذارید